Sisäilman laatu on ratkaisevassa asemassa, sillä ihminen hengittää tuhansia litroja ilmaa päivässä.
Raikkaan ja terveellisen sisäilman edellytys on hyvä ja oikein toimiva ilmanvaihtojärjestelmä. Järjestelmän huolto ja kunnossapito jää usein liian pienelle huomiolle. Huoltamaton tai puutteellisesti toimiva vanha järjestelmä on jo terveysriski ja se kannattaa hoitaa heti kuntoon. Ota yhteyttä ammattilaiseen!

Hanakat-rahoituksen avulla voit maksaa kotisi tärkeät remontit sinulle sopivissa erissä.

Kotitalousvähennystä voit saada jopa 2.250 euroa vuodessa, puolison kanssa yhdessä 4.500 euroa.

Ilmanvaihtojärjestemän perusparannus

Ilmanvaihtojärjestelmän tehtävänä on poistaa sisäilmasta epäpuhtauksia ja kosteutta sekä tuoda raikasta ulkoilmaa korvausilmaksi. Epäpuhtaudet ovat esimerkiksi ihmisestä ja ihmisen toiminnoista, lemmikeistä, rakennus- ja sisustusmateriaaleista, tekstiileistä ja tavaroista sekä pesu- ja puhdistusaineista peräisin olevia hajuja ja pölyjä. Asuinrakennusten ilmanvaihdon tulee toimia siten, että raikasta ilmaa tuodaan tuloilmaventtiilien kautta oleskelutiloihin eli makuu-, olo- ja työhuoneisiin ja poistetaan poistoilmaventtiileistä, jotka sijaitsevat ns. likaisissa tiloissa eli keittiössä, WC:ssä, pesutiloissa ja vaatehuoneessa. Jotta ilma pääsee siirtymään asunnon sisällä tilasta toiseen, kannattaa sisäovia pitää auki eivätkä ovet saa olla liian tiiviitä. Oven ja kynnyksen välissä tulisi olla noin parin sentin ilmaväli ilman siirtymisen varmistamiseksi.

Ilmanvaihdon tulee olla toiminnassa jatkuvasti, vähintään minimiteholla, vaikka rakennuksen käyttäjä ei olisikaan paikalla. Rakennuksessa tarvitaan aina perusilmanvaihtoa.

Nykyään lähes kaikki omakotitalot varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmällä. Koneellisessa tulo- ja poistoilmanvaihdossa ilma puhalletaan sisään ja poistetaan koneen kautta. Järjestelmän etu on se, että sisään tuleva ilma voidaan lämmittää ennen sisään puhallusta. Sisään puhallettavan ilman lämmittämiseen käytetään poistoilmasta kerättyä lämpöenergiaa eli kone on myös energiatehokas. Lisäksi etenkin allergisen ja hengityssairaan kannalta tärkeää on sisään tulevan ilman suodatus; suodattimien avulla voidaan tehokkaasti estää esimerkiksi katu- ja siitepölyjen sisäänpääsyjä.

Ilmanvaihtokoneen säännöllinen huolto tarkoittaakin lähinnä suodattimien vaihtoa, yleensä n. 2-3 kertaa vuodessa. Jos laite ei enää suodattimien vaihdosta huolimatta toimi normaalisti, ilma ei tunnu raikkaalta ja venttiilit likaantuvat nopeasti, niin on syytä ottaa laitteen uusiminen harkintaan. Myös jos laitteeseen tulee tekninen vika ja sillä on jo ikää, niin siinäkin tapauksessa on usein järkevää uusia laite. Uudet ilmanvaihtokoneet ovat varmatoimisia ja energiataloudellisia, ja niiden lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on huippuluokkaa.

Usein uusi laite voidaan asentaa lähes suoraan vanhan tilalle, jolloin vältytään isommilta putkimuutoksilta.

Ilmanvaihtokoneen uusimisen yhteydessä kannattaa myös kanavisto ja venttiilit puhdistaa, sekä suorittaa ilmamäärien mittaus ja säätö. Näin saadaan uudesta laitteesta paras hyöty irti. Ja huolloksi riittää sitten taas suodattimien säännöllinen uusiminen, jolloin huoneilma pysyy puhtaan raikkaana ja terveellisenä.

Hanakat-rahoituksen avulla voit maksaa kotisi tärkeät remontit sinulle sopivissa kuukausierissä.

Kotitalousvähennystä voit saada jopa 2.250 euroa vuodessa, puolison kanssa yhdessä 4.500 euroa.